BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"promptly fall" — Słownik kolokacji angielskich

promptly fall kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiast spadnij
  1. fall czasownik + promptly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    I put my arms around her, and promptly fell asleep.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo