"promptly go" — Słownik kolokacji angielskich

promptly go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiast pójdź
  1. go czasownik + promptly przysłówek
    Silna kolokacja

    An enraged Short promptly goes over to the other side.

powered by  eTutor logo