"say promptly" — Słownik kolokacji angielskich

say promptly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz natychmiast
  1. say czasownik + promptly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    "There is no need to do that," Data said promptly.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo