14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"promptly" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

promptly przysłówek

czasownik + promptly
Kolokacji: 212
say promptly • promptly go • answer promptly • respond promptly • promptly begin • reply promptly • promptly return • promptly fall • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
1. say promptly = powiedz natychmiast say promptly
  • "There is no need to do that," Data said promptly.
  • Some large investors promptly said the changes did not go far enough.
  • "I've known both of them for years," she said promptly.
  • "Make me that offer tomorrow when my wife comes," James said promptly.
  • "The size of the thing," John said promptly, as they all settled on their knees around the table.
  • "No," she said promptly, and I felt a great weight of disappointment.
  • "I would never do such a thing," he said promptly.
  • "I'm not ready to talk about that yet," she said and promptly got off phone.
  • "Good question," he said promptly, in a tone that she could well believe went with a professor of something.
  • "Tied up every second of the day," I said promptly.
2. promptly go = natychmiast pójdź promptly go
5. promptly begin = natychmiast zacznij promptly begin
6. reply promptly = odpowiedz natychmiast reply promptly
8. promptly fall = natychmiast spadnij promptly fall
10. act promptly = działaj natychmiast act promptly
11. promptly arrested = natychmiast zaaresztować promptly arrested
12. come promptly = przyjdź natychmiast come promptly
13. arrive promptly = przybądź natychmiast arrive promptly
14. promptly leave = natychmiast wyjdź promptly leave
16. promptly move = natychmiast rusz się promptly move
18. promptly make = natychmiast zrób promptly make
20. promptly send = natychmiast wyślij promptly send
21. pay promptly = zapłacić natychmiast pay promptly
22. promptly lose = natychmiast przegraj promptly lose

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.