14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"promptly" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

promptly przysłówek

czasownik + promptly
Kolokacji: 212
say promptly • promptly go • answer promptly • respond promptly • promptly begin • reply promptly • promptly return • promptly fall • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
1. promptly fall = natychmiast spadnij promptly fall
2. promptly drop = natychmiast upuść promptly drop
4. promptly break = natychmiast rozbij promptly break
5. promptly die = natychmiast umrzyj promptly die
6. promptly collapse = natychmiast upadek promptly collapse
7. promptly abandon = natychmiast porzuć promptly abandon
8. promptly pass = natychmiast miń promptly pass
9. promptly sink = natychmiast zatop promptly sink
10. promptly jump = natychmiast skocz promptly jump
11. promptly rise = natychmiast wzrost promptly rise
12. promptly faint = natychmiast słaby promptly faint
13. promptly plunge = natychmiast nur promptly plunge
14. promptly shut = natychmiast zamknięty promptly shut
15. promptly crash = natychmiast wypadek promptly crash
16. promptly climb = natychmiast wespnij się promptly climb
17. promptly strike = natychmiast uderz promptly strike
(8) forget, bury, swallow
Kolokacji: 3
(10) make, sack, earn
Kolokacji: 3
(18) treat, ignore, cut
Kolokacji: 3
(19) follow, comply, adopt
Kolokacji: 3
(20) investigate, consult
Kolokacji: 2
(21) join, enlist, engage
Kolokacji: 3
(25) open, launch, establish
Kolokacji: 3
(29) relieve, vomit, plaster
Kolokacji: 3

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.