BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"promptly" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

promptly przysłówek

czasownik + promptly
Kolokacji: 212
say promptly • promptly go • answer promptly • respond promptly • promptly begin • reply promptly • promptly return • promptly fall • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
(8) forget, bury, swallow
Kolokacji: 3
(10) make, sack, earn
Kolokacji: 3
1. promptly call = natychmiast zadzwoń promptly call
2. promptly dubbed = natychmiast nazwać promptly dubbed
3. addressed promptly = zaadresowany natychmiast addressed promptly
4. promptly christen = natychmiast ochrzcij promptly christen
5. promptly label = natychmiast etykieta promptly label
(18) treat, ignore, cut
Kolokacji: 3
(19) follow, comply, adopt
Kolokacji: 3
(20) investigate, consult
Kolokacji: 2
(21) join, enlist, engage
Kolokacji: 3
(25) open, launch, establish
Kolokacji: 3
(29) relieve, vomit, plaster
Kolokacji: 3

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.