BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"promptly" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

promptly przysłówek

czasownik + promptly
Kolokacji: 212
say promptly • promptly go • answer promptly • respond promptly • promptly begin • reply promptly • promptly return • promptly fall • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
(8) forget, bury, swallow
Kolokacji: 3
4. promptly issue = natychmiast kwestia promptly issue
5. promptly write = natychmiast napisz promptly write
6. promptly disclose = natychmiast ujawnij promptly disclose
7. promptly publish = natychmiast wydaj promptly publish
8. promptly advise = natychmiast poradź promptly advise
9. promptly blow = natychmiast uderzenie promptly blow
10. promptly remind = natychmiast przypomnij promptly remind
(10) make, sack, earn
Kolokacji: 3
(18) treat, ignore, cut
Kolokacji: 3
(19) follow, comply, adopt
Kolokacji: 3
(20) investigate, consult
Kolokacji: 2
(21) join, enlist, engage
Kolokacji: 3
(25) open, launch, establish
Kolokacji: 3
(29) relieve, vomit, plaster
Kolokacji: 3

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.