"act promptly" — Słownik kolokacji angielskich

act promptly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): działaj natychmiast
  1. act czasownik + promptly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    They must act promptly in the interest of the travelers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo