14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"promptly" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

promptly przysłówek

czasownik + promptly
Kolokacji: 212
say promptly • promptly go • answer promptly • respond promptly • promptly begin • reply promptly • promptly return • promptly fall • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
1. say promptly = powiedz natychmiast say promptly
2. promptly go = natychmiast pójdź promptly go
5. promptly begin = natychmiast zacznij promptly begin
6. reply promptly = odpowiedz natychmiast reply promptly
8. promptly fall = natychmiast spadnij promptly fall
10. act promptly = działaj natychmiast act promptly
11. promptly arrested = natychmiast zaaresztować promptly arrested
12. come promptly = przyjdź natychmiast come promptly
13. arrive promptly = przybądź natychmiast arrive promptly
14. promptly leave = natychmiast wyjdź promptly leave
  • He puzzled for a second and then promptly forgot the question.
  • Turning to look for him, she promptly forgot the thing she'd just remembered.
  • She introduced me to several people, all of whose names I promptly forgot.
  • The hurt look vanished and she promptly forgot about her hair.
  • Once, I changed a password and then promptly forgot it.
  • At which point they would contact said loved ones, discover that everything was fine, and promptly forget all about their concerns.
  • He sat down, poured himself a drink and promptly forgot it was there.
  • The public, if it knew of what he had done, promptly forgot it.
  • He explained in detail the assignment, then promptly forgot about it.
  • She turned round at the sound of footsteps coming down the stairs and promptly forgot all about the second most wonderful man she'd ever known.
16. promptly move = natychmiast rusz się promptly move
18. promptly make = natychmiast zrób promptly make
20. promptly send = natychmiast wyślij promptly send
21. pay promptly = zapłacić natychmiast pay promptly
22. promptly lose = natychmiast przegraj promptly lose

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.