"promptly return" — Słownik kolokacji angielskich

promptly return kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiast wróć
  1. return czasownik + promptly przysłówek
    Silna kolokacja

    I think they were looking for something,' she returned promptly.

powered by  eTutor logo