BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"spragniony czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "spragniony czegoś" po polsku

przymiotnik
 1. eager **
 2. thirsty ,
  • spragniony, czujący pragnienie
   I'm thirsty. I'll take a coke. (Jestem spragniony. Wezmę colę.)
   He was feeling very thirsty. (On czuł się bardzo spragniony.)
   She felt thirsty so she drank the whole bottle. (Ona była spragniona, więc wypiła całą butelkę.)
   link synonim: parched
 3. parched ,
  • spragniony (napoju) potocznie
   I'm parched, I need a drink. (Jestem spragniony, potrzebuję napoju.)
   "Are you parched? I'll bring you some water." "Thanks." ("Jesteś spragniony? Przyniosę ci trochę wody." "Dzięki.")
   She was so parched that she drank a whole bottle of juice. (Ona była tak spragniona, że wypiła całą butelkę soku.)
   link synonim: thirsty
 4. dry ****   potocznie
  I'm so dry, can you give me some water? (Jestem taki spragniony, czy możesz dać mi trochę wody?)
  Your dog looks dry - you should give him some water or milk. (Twój pies wygląda na spragnionego - powinieneś dać mu trochę wody albo mleka.)
 5. hard up
 6. drouthy ScoE
 7. athirst   dawne użycie
 8. adry

spragniony czegoś

 1. eager for something
  • spragniony czegoś, żądny czegoś
   Martin is eager for his father's approval. (Martin jest spragniony akceptacji swojego ojca.)
 2. thirsty for something
  • spragniony czegoś (chcący się czegoś napić)
 3. hard up for something  
idiom
 1. athirst for something , sick for something   termin literacki

powered by  eTutor logo