PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"spragniony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "spragniony" po polsku

spragniony

przymiotnik
 1. eager **
  • spragniony, żądny, niecierpliwy
   He's eager for adventures. (On jest żądny przygód.)
   I'm eager for answers. (Jestem spragniony odpowiedzi.)
 2. thirsty ,
  • spragniony, czujący pragnienie
   I'm thirsty. I'll take a coke. (Jestem spragniony. Wezmę colę.)
   He was feeling very thirsty. (On czuł się bardzo spragniony.)
   She felt thirsty so she drank the whole bottle. (Ona była spragniona, więc wypiła całą butelkę.)
   link synonim: parched
 3. parched ,
  • spragniony (napoju) potocznie
   I'm parched, I need a drink. (Jestem spragniony, potrzebuję napoju.)
   "Are you parched? I'll bring you some water." "Thanks." ("Jesteś spragniony? Przyniosę ci trochę wody." "Dzięki.")
   She was so parched that she drank a whole bottle of juice. (Ona była tak spragniona, że wypiła całą butelkę soku.)
   link synonim: thirsty
 4. dry ****   potocznie
  I'm so dry, can you give me some water? (Jestem taki spragniony, czy możesz dać mi trochę wody?)
  Your dog looks dry - you should give him some water or milk. (Twój pies wygląda na spragnionego - powinieneś dać mu trochę wody albo mleka.)
 5. hard up
 6. drouthy ScoE
 7. athirst   dawne użycie
 8. adry
 1. eager for something
 2. thirsty for something
 3. hard up for something  
idiom
 1. athirst for something , sick for something   termin literacki