ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"pragnąć czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pragnąć czegoś" po polsku

czasownik
 1. want , *****
  • wymagać, potrzebować, pragnąć (np. żeby coś zostało zrobione) [przechodni]
   I want it done by the end of the day. (Potrzebuję, żeby to zostało zrobione do końca dnia.)
   I want this report to be done by next week. (Potrzebuję, aby ten raport był zrobiony do przyszłego tygodnia.)
   This plant wants watering. (Ta roślina wymaga podlania.)
  • pragnąć, mieć ochotę na (kogoś) potocznie [przechodni]
   I want you. (Mam na ciebie ochotę.)
   He wants my sister. (On pragnie mojej siostry.)
 2. desire ****
 3. thirst
  • pragnąć (czegoś)
   All who thirst for freedom may come with us. (Każdy, kto pragnie wolności, może z nami pójść.)
 4. hunger **
 5. covet
 6. will *****
 7. desiderate
phrasal verb
 1. pant for something

pragnąć czegoś

czasownik
 1. ambition **
 2. thirst for something  
 3. be anxious for something  
phrasal verb
 1. long for something
 2. hunger for something
 1. yearn for something
idiom
 1. hurt for something  
  All I have ever hurt for was money. (Wszystko, czegokolwiek w życiu pragnęłam, to pieniądze.)
  She hurt for tenderness and love. (Ona pragnęła czułości i miłości.)
 2. be hungry for something
phrasal verb
 1. long for somebody , pine for somebody
 2. lust after somebody
idiom
 1. hurt for somebody  
  I hurt for him, but I don't know if he hurts for me. (Pragnę go, ale nie wiem, czy on pragnie mnie.)
 1. have a hankering for somebody

powered by  eTutor logo