BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"pragnąć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pragnąć" po polsku

pragnąć

czasownik
 1. want , *****
  • wymagać, potrzebować, pragnąć (np. żeby coś zostało zrobione) [TRANSITIVE]
   I want it done by the end of the day. (Potrzebuję, żeby to zostało zrobione do końca dnia.)
   I want this report to be done by next week. (Potrzebuję, aby ten raport był zrobiony do przyszłego tygodnia.)
   This plant wants watering. (Ta roślina wymaga podlania.)
  • pragnąć, mieć ochotę na (kogoś) informal [TRANSITIVE]
   I want you. (Mam na ciebie ochotę.)
   He wants my sister. (On pragnie mojej siostry.)
 2. desire ****
  • pragnąć, życzyć sobie formal [TRANSITIVE]
   I am prepared to discuss it openly, if you desire. (Jestem przygotowany otwarcie to przedyskutować, jeśli sobie życzysz.)
   What do you truly desire? (Czego tak naprawdę pragniesz?)
 3. thirst
  • pragnąć (czegoś)
   All who thirst for freedom may come with us. (Każdy, kto pragnie wolności, może z nami pójść.)
 4. hunger **
 5. covet
 6. will *****
  • pragnąć, zmuszać [TRANSITIVE]
   I'm willing for him to visit us. (Pragnę, by on nas odwiedził.)
   He willed us to do it. (On zmusił nas do zrobienia tego.)
 7. desiderate
phrasal verb
 1. pant for something
czasownik
 1. ambition **
 2. thirst for something  
 3. be anxious for something  
phrasal verb
 1. long for something
 2. hunger for something
 1. yearn for something
idiom
 1. hurt for something  
  All I have ever hurt for was money. (Wszystko, czegokolwiek w życiu pragnęłam, to pieniądze.)
  She hurt for tenderness and love. (Ona pragnęła czułości i miłości.)
 2. be hungry for something
phrasal verb
 1. long for somebody , pine for somebody
 2. lust after somebody
idiom
 1. hurt for somebody  
  I hurt for him, but I don't know if he hurts for me. (Pragnę go, ale nie wiem, czy on pragnie mnie.)
 1. have a hankering for somebody

powered by  eTutor logo