"potrzebować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "potrzebować" po polsku

potrzebować

obrazek do "need" po polsku
czasownik
 1. need *****
  • potrzebować [przechodni]
   I really need it. (Naprawdę tego potrzebuję.)
   The camera needs a new battery. (Potrzebna jest nowa bateria do aparatu.)
   I don't need help. (Nie potrzebuję pomocy.)
   I can't do this on my own, I need help. (Nie zrobię tego sam, potrzebuję pomocy.)
   link synonim: require
  • musieć, potrzebować (coś zrobić) [przechodni]
   I need to buy a pair of trousers. (Muszę kupić spodnie.)
   I need a beer. (Potrzebuję się napić piwa.)
   We need to cut out the part where he answers the questions. (Musimy wyciąć tę część, w której on odpowiada na pytania.)
   You don't need to buy it. (Nie musisz tego kupować.)
 2. want , *****
  • wymagać, potrzebować, pragnąć (np. żeby coś zostało zrobione) [przechodni]
   I want it done by the end of the day. (Potrzebuję, żeby to zostało zrobione do końca dnia.)
   I want this report to be done by next week. (Potrzebuję, aby ten raport był zrobiony do przyszłego tygodnia.)
   This plant wants watering. (Ta roślina wymaga podlania.)
 3. require *****   [przechodni]
  You require more money than any other kid in Japan. (Potrzebujesz więcej pieniędzy, niż niejedno dziecko w Japonii.)
  I think they might actually require our assistance this time. (Chyba tym razem mogą naprawdę potrzebować naszego wsparcia.)
  link synonim: need
 1. needa potocznie
  • musieć, potrzebować (skrót od "need to")
 1. be in need of something
 1. be in want of something  
czasownik
 1. be gasping for something
czasownik
 1. have no need of something
 1. have no use for

powered by  eTutor logo