BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"deska" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "deska" po polsku

deska

obrazek do "plank" po polsku
rzeczownik
 1. board , *****
  • deska, deseczka, płyta [policzalny]
   You need a chopping board to cut bread. (Potrzebujesz deseczki do krojenia, żeby pokroić chleb.)
   I left your shirt on the ironing board. (Zostawiłam twoją koszulę na desce do prasowania.)
 2. panel ***
 3. plank *
  • decha, deska termin techniczny
   Captain, didn't I tell you to put a support under that plank? (Kapitanie, czy nie kazałem ci podłożyć czegoś pod tę deskę?)
 4. trencher
  • deska (do krojenia i podawania jedzenia)  BrE
 5. swimming board , kickboard , float BrE * , flutterboard AmE

powered by  eTutor logo