"tablica" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "tablica" po polsku

tablica

rzeczownik
 1. board , *****   [COUNTABLE]
  Very nice Tom! Put that on the board. (Bardzo ładnie Tom! Zapisz to na tablicy.)
  A board is something you write on. (Tablica to coś, na czym piszesz.)
  I don't know this word - can you write it on the board? (Nie znam tego słowa - czy możesz zapisać je na tablicy?)
 2. wall *****
  • tablica (na Facebooku)
   He posted a status update on his wall. (On wysłał aktualizację statusu na swoją tablicę.)
   My friend has written me a message on my Facebook wall. (Mój przyjaciel napisał mi wiadomość na mojej tablicy na Facebooku.)
 3. plaque *
  • tablica, płyta (pamiątkowa)
   This plaque commemorates the sacrifice of our soldiers. (Ta płyta upamiętnia poświęcenie naszych żołnierzy.)
   I am thinking about an anniversary plaque for our company. (Myślę o tablicy pamiątkowej dla naszej firmy.)
 4. array **
  • tablica (w programie komputerowym) [COUNTABLE]
   You can see all the data on this array. (Wszystkie dane są widoczne na tej tablicy.)
 5. panel ***
 6. blackboard , chalkboard American English
  • tablica (do pisania kredą)
   Would you clean the blackboard? (Czy możesz zmazać tablicę?)
   I hate writing on a chalkboard. (Nienawidzę pisać po tablicy.)
   zobacz także: whiteboard
 7. backboard
  • tablica (w grze w koszykówkę)

Powiązane zwroty — "tablica"

rzeczownik
przymiotnik

powered by  eTutor logo