"płyta" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "płyta" po polsku

płyta

Picture of Compact Disc - Free ... File:Vinyl disc icon.svg Media in category "Plate
rzeczownik
 1. record *****
  • płyta (np. CD, gramofonowa)
   Be careful not to scratch the record. (Bądź ostrożny, żeby nie zarysować płyty.)
   This is the original record signed by the Rolling Stones themselves! (To jest oryginalna płyta podpisana przez samych Rolling Stonesów!)
   Few people listen to records nowadays. (Obecnie mało ludzi słucha płyt.)
 2. board , *****
  • deska, deseczka, płyta [COUNTABLE]
   You need a chopping board to cut bread. (Potrzebujesz deseczki do krojenia, żeby pokroić chleb.)
   I left your shirt on the ironing board. (Zostawiłam twoją koszulę na desce do prasowania.)
  • płyta, listwa (np. używana w budownictwie) [COUNTABLE]
   We used 200 wooden boards to finish the roof. (Użyliśmy 200 drewnianych desek do wykończenia dachu.)
 3. disc ** , disk American English **
  • dysk, tarcza, płyta [COUNTABLE]
   He wanted to win the disc throwing competition. (On chciał wygrać konkurencję rzutu dyskiem.)
 4. plaque *
  • tablica, płyta (pamiątkowa)
   This plaque commemorates the sacrifice of our soldiers. (Ta płyta upamiętnia poświęcenie naszych żołnierzy.)
   I am thinking about an anniversary plaque for our company. (Myślę o tablicy pamiątkowej dla naszej firmy.)
 5. slab *
  • płyta (kamienna, betonowa) [COUNTABLE]
   When the earthquake struck, we were both trapped under a concrete slab. (Podczas trzęsienia ziemi, oboje byliśmy uwięzieni betonową płytą.)
 6. plate ***
  • płyta (tektoniczna) technical [COUNTABLE]
   At the bottom of the ocean, there are crustal plates. (Na dnie oceanu są płyty tektoniczne.)
   Crustal plates are constantly moving. (Płyty tektoniczne ciągle się ruszają.)
 7. prom
  • płyta (miejsce stojące na koncercie) British English
   Our tickets for this concert are on the prom. (Nasze bilety na ten koncert są na płycie.)
 8. promenade
  • płyta (miejsce stojące na koncercie)
 9. music album , album ***
  • płyta, album, album muzyczny [COUNTABLE]
   The art on rock music album covers is often quite interesting. (Obrazki na okładkach albumów rockowych często bywają dość interesujące.)
   "Legend" by Bob Marley is one of the most popular reggae music albums. ("Legend" Boba Marley'a jest jednym z najbardziej popularnych albumów reggae.)
   Have you heard the newest album by Red Hot Chili Peppers? (Słuchałeś najnowszego albumu Red Hot Chili Peppers?)

Powiązane zwroty — "płyta"

rzeczownik

"płyta" — Słownik kolokacji angielskich

music album kolokacja
 1. music rzeczownik + album rzeczownik = płyta, album, album muzyczny
  Bardzo silna kolokacja

  It was also the second most sold music album of 1997.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo