plate = płyta (tektoniczna)

Media in category "Plate

Źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Plate_tectonics

płyta (tektoniczna)

plate = płyta (tektoniczna)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

At the bottom of the ocean, there are crustal plates. = Na dnie oceanu są płyty tektoniczne.