BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

decha, deska

plank

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po angielsku

Captain, didn't I tell you to put a support under that plank? = Kapitanie, czy nie kazałem ci podłożyć czegoś pod tę deskę?