Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"eliminate in the round" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyeliminuj w rundzie
  1. eliminate czasownik + round rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He was eliminated in the first round of that election.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo