PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

series = seria (np. wydarzeń)

Images series

Źródło: http://www.inetgiant.co.uk/tags/series

seria (np. wydarzeń)

series = seria (np. wydarzeń)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

This series of events had me very confused. = Ta seria wydarzeń sprawiła, że byłem bardzo zmieszany.