TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"przepływ czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przepływ czegoś" po polsku

obrazek do "flux" po polsku
rzeczownik
 1. flow , ***
  • przepływ (np. strumienia, gazu) [tylko liczba pojedyncza]
   Our objective is the smooth flow of products in our warehouse. (Naszym celem jest swobodny przepływ produktów przez nasz magazyn.)
   We didn't have hot water and we found out that there was a problem with the water flow. (Nie mieliśmy ciepłej wody i dowiedzieliśmy się, że jest problem z przepływem wody.)
   There's no way to control the flow of the water. (Nie da się kontrolować przepływu wody.)
  • napływ, przepływ, potok (np. informacji, towarów) [niepoliczalny]
   The flow of ideas and information was too strong to be stopped. (Przepływ idei i informacji był zbyt silny, aby go powstrzymać.)
   Since he was elected there has been a steady flow of young people leaving the country. (Odkąd on został wybrany młodzi ludzie opuszczają kraj ciągłym strumieniem.)
 2. flux , fluxion
 3. discharge *

przepływ czegoś

rzeczownik
 1. flow of something
  • przepływ czegoś (np. pieniędzy)

Powiązane zwroty — "przepływ czegoś"

czasownik
przepływać = flow +2 znaczenia
phrasal verb
rzeczownik
dopływ = creek +3 znaczenia
odpływ = drain +9 znaczeń
napływ = surge +5 znaczeń
przypływ = influx +10 znaczeń
upływ = expiration +1 znaczenie
wypływ = outflow +3 znaczenia
spływ = run-off +1 znaczenie
idiom
inne