"oszczędność kosztów" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oszczędność kosztów" po polsku

"oszczędność kosztów" — Słownik kolokacji angielskich

cost saving kolokacja
  1. cost rzeczownik + saving rzeczownik = oszczędność kosztów
    Bardzo silna kolokacja

    The first full year with $1 billion of cost savings would be 1995.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo