"robocizna" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "robocizna" po polsku

robocizna

rzeczownik
  1. labour British English , labor American English ****
    • robocizna (ilość pracy wymagana do zrobienia czegoś)
    • robocizna (koszty pracy)

Powiązane zwroty — "robocizna"

czasownik
robić = do +2 znaczenia
robić coś = do something +1 znaczenie
wyrabiać = form , forme old use +1 znaczenie
phrasal verb
inne
rzeczownik
robotnik = worker +6 znaczeń
robota = making +3 znaczenia
przymiotnik
roboczy = working +2 znaczenia

powered by  eTutor logo