"połów" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "połów" po polsku — Słownik angielsko-polski

połów

rzeczownik
 1. catch *****
  • połów (ilość ryb złapana za jednym połowem) [COUNTABLE]
   The morning catch was very successful. (Poranny połów był bardzo udany.)
   It was such a big catch that our nets began to tear. (To był tak duży połów, że nasze sieci zaczęły się rwać.)
 2. haul **
  • połów (ilość złowionych ryb)
   Yesterday we had an enormous haul of herrings. (Wczoraj mieliśmy ogromny połów śledzi.)
   They rake in a big haul on Saturday and Sunday. (Oni uzyskują ładny połów w sobotę i w niedzielę.)
obrazek do "half" po polsku Half Moon, 06-08-02,
rzeczownik
 1. half ***
  • połowa, pół [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   I've only read half of the book. (Przeczytałem tylko połowę książki.)
  • połowa (wartość równa mniej więcej połowie) informal
   Half of the time we don't know what he is doing. (Połowę czasu nie wiemy co on robi.)
  • połowa (w meczu) [COUNTABLE]
   The first half was rather boring. (Pierwsza połowa była raczej nudna.)
   He is playing in the second half. (On gra w drugiej połowie.)
 2. midpoint
 3. moiety
 4. midstream
prefiks
 1. demi-  
połowa ... czegoś. ID ? - Ogólnopolski miesięcznik ODKRYWCA
rzeczownik
 1. half of something  
  The company lost $80.8 million in the first half of 2008. (Firma straciła 80,8 miliona w pierwszej połowie 2008 roku.)
  Half of these women are still in high school. (Połowa tych kobiet jest nadal w liceum.)
  Half of my friends have gone off to law school. (Połowa moich przyjaciół poszło na wydział prawa.)