PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"całkowita liczba" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "całkowita liczba" po polsku

całkowita liczba

rzeczownik
 1. total number *  
  The total number of inquiries dealt with in 2006 was 586. (Całkowita liczba dochodzeń przeprowadzonych w 2006 r. wyniosła 586.)
  In 2008, the total number of reported drug-related offences was 7 168. (W 2008 roku całkowita liczba zgłoszonych wykroczeń związanych z narkotykami wyniosła 7 168.)
  The total number of detainees at Guantánamo since it was opened is 775. (Całkowita liczba więźniów w Guantánamo od momentu jego otwarcia wynosi 775.)

"całkowita liczba" — Słownik kolokacji angielskich

total number kolokacja
 1. total przymiotnik + number rzeczownik = całkowita liczba
  Bardzo silna kolokacja

  The total number of workers in the county was 79,620.

overall number kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowita liczba
 1. overall przymiotnik + number rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  "They did come in and take a look but that doesn't impact the expectations of the overall numbers."