TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"overall record" — Słownik kolokacji angielskich

overall record kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogólny zapis
  1. overall przymiotnik + record rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In those three years he had an overall record of 29-33.

    Podobne kolokacje: