"liczba bezrobotnych" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "liczba bezrobotnych" po polsku

liczba bezrobotnych

rzeczownik
 1. unemployment **
  • bezrobocie (jako zjawisko społeczne), liczba bezrobotnych [niepoliczalny]
   The unemployment rate in Poland is about 6%. (Stopa bezrobocia w Polsce wynosi około 6%.)
   Unemployment is a serious problem in many countries. (Bezrobocie jest poważnym problemem w wielu krajach.)
 2. unemployment figures  
 3. jobless figure
 4. nonemployment
  • bezrobocie (jako zjawisko społeczne), liczba bezrobotnych
 5. the dole queue    BrE

powered by  eTutor logo