BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"policzyć się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "policzyć się" po polsku

policzyć się

idiom
 1. get even
  • wyrównać rachunki, policzyć się, rozprawić się, odpłacić się
   I have to get even with my worst enemy. (Muszę wyrównać rachunki z moim najgorszym wrogiem.)
   He hurt my sister so now I have to get even with him. (Skrzywdził moją siostrę, więc muszę się z nim rozprawić.)
 1. even the score
czasownik
 1. count **** , także: count up
  • policzyć, zliczyć, kalkulować [przechodni]
   She quickly counted the money. (Ona szybko policzyła pieniądze.)
   You have to count up all the chickens before you close the henhouse door. (Musisz policzyć wszystkie kurczaki zanim zamkniesz drzwi do kurnika.)
   zobacz także: calculate
 2. enumerate

Powiązane zwroty — "policzyć się"

rzeczownik
liczba = number , także: no. +3 znaczenia
licznik = meter +4 znaczenia
rozliczenie = payoff +2 znaczenia
obliczenie = calculation +1 znaczenie
inne
czasownik
przymiotnik
phrasal verb
inne
Zobacz także: liczydło

powered by  eTutor logo