Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"obliczać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "obliczać coś" po polsku

czasownik
 1. calculate **
  • obliczać, kalkulować (np. ilość pieniędzy, ilość materiałów potrzebnych do czegoś) [przechodni]
   It will take me forever to calculate all this! (Obliczenie tego zajmie mi wieczność!)
   Calculate your monthly expenses. (Oblicz swoje miesięczne wydatki.)
   How does the government calculate inflation? (Jak rząd oblicza inflację?)
   link synonim: cipher
   zobacz także: count
 2. figure , *****    AmE [przechodni]
  She figured the house expenses. (Ona obliczyła domowe wydatki.)
  I figured the costs of my journey. (Obliczyłem koszty mojej podróży.)
 3. compute *
 4. cipher , także: cypher

Powiązane zwroty — "obliczać coś"

czasownik
policzyć = count , także: count up +1 znaczenie
szacować (obliczać) = extrapolate
rzeczownik
obliczenie = calculation +1 znaczenie
obliczanie = count +1 znaczenie
przymiotnik
obliczeniowy = computational +1 znaczenie
idiom
inne