ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"rozprawić się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozprawić się" po polsku

rozprawić się

idiom
 1. get even
  • wyrównać rachunki, policzyć się, rozprawić się, odpłacić się
   I have to get even with my worst enemy. (Muszę wyrównać rachunki z moim najgorszym wrogiem.)
   He hurt my sister so now I have to get even with him. (Skrzywdził moją siostrę, więc muszę się z nim rozprawić.)
phrasal verb
 1. crack down
czasownik
 1. discourse **   oficjalnie
  They discoursed on philosophy. (Oni rozprawiali o filozofii.)
  The scientists are discoursing upon the laws of physics. (Naukowcy rozprawiają o prawach fizyki.)
 2. pontificate
 3. dissertate
 4. confabulate   oficjalnie
 5. preachify
 6. dissert   dawne użycie

"rozprawić się" — Słownik kolokacji angielskich

crack down kolokacja
 1. crack czasownik + down particle = wprowadzać rygory, rozprawić się
  Bardzo silna kolokacja

  Because children like those, she could only crack down on them so hard.

  Podobne kolokacje:
cracked down on kolokacja
Popularniejsza odmiana: crack down on
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozprawić się
 1. crack czasownik + on przyimek
  Luźna kolokacja

  Because children like those, she could only crack down on them so hard.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo