PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"strength" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

strength rzeczownik

rzeczownik + strength
Kolokacji: 67
arm strength • signal strength • muscle strength • field strength • body strength • troop strength • strength of character • ...
strength + rzeczownik
Kolokacji: 8
strength training • strength coach • strength conditioning coach • strength test • strength exercise • ...
strength + czasownik
Kolokacji: 59
strength lies • strength comes • strength makes • strength returns • strength goes • strength fails • ...
czasownik + strength
Kolokacji: 122
gain strength • draw strength • build strength • require strength • lose strength • show strength • possess strength • give strength • ...
przymiotnik + strength
Kolokacji: 213
great strength • full strength • physical strength • superhuman strength • military strength • greatest strength • economic strength • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 48
2. full strength = pełna siła full strength
5. military strength = potencjał militarny military strength
6. greatest strength = największa siła greatest strength
7. economic strength = potencjał gospodarczy economic strength
8. inner strength = siła wewnętrzna inner strength
9. tensile strength = wytrzymałość na rozciąganie tensile strength
10. financial strength = finansowa siła financial strength
11. relative strength = względna siła relative strength
12. political strength = polityczna siła political strength
13. real strength = prawdziwa siła real strength
14. high strength = wysoka siła high strength
15. total strength = całkowita siła total strength
16. new strength = nowa siła new strength
17. main strength = główna siła main strength
18. sufficient strength = wystarczająca wytrzymałość sufficient strength
19. surprising strength = zadziwiająca siła surprising strength
21. mental strength = siła psychiczna mental strength
22. superior strength = nadrzędna siła superior strength
23. sheer strength = czysta siła sheer strength
24. enormous strength = ogromna siła enormous strength
25. particular strength = szczególna siła particular strength
27. super strength = siła super super strength
28. combined strength = połączone siły combined strength
29. incredible strength = niewiarygodna siła incredible strength
30. immense strength = ogromna siła immense strength
31. overall strength = ogólna siła overall strength
32. continued strength = kontynuowana siła continued strength
33. structural strength = wytrzymałość konstrukcyjna structural strength
34. tremendous strength = wspaniała siła tremendous strength
35. equal strength = jednakowa siła equal strength
36. extra strength = wyjątkowa siła extra strength
37. true strength = prawdziwa siła true strength
38. unexpected strength = niespodziewana siła unexpected strength
39. moral strength = siła moralna moral strength
40. muscular strength = mięśniowa siła muscular strength
41. mechanical strength = wytrzymałość mechaniczna mechanical strength
42. current strength = amperaż, natężenie prądu current strength
45. maximum strength = maksymalna siła maximum strength
46. American strength = Amerykańska siła American strength
47. human strength = ludzka siła human strength
48. quiet strength = ostrożna siła quiet strength
przyimek + strength
Kolokacji: 23
of strength • for strength • with strength • in strength • from strength • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.