PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"strength" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

strength rzeczownik

rzeczownik + strength
Kolokacji: 67
arm strength • signal strength • muscle strength • field strength • body strength • troop strength • strength of character • ...
strength + rzeczownik
Kolokacji: 8
strength training • strength coach • strength conditioning coach • strength test • strength exercise • ...
strength + czasownik
Kolokacji: 59
strength lies • strength comes • strength makes • strength returns • strength goes • strength fails • ...
czasownik + strength
Kolokacji: 122
gain strength • draw strength • build strength • require strength • lose strength • show strength • possess strength • give strength • ...
przymiotnik + strength
Kolokacji: 213
great strength • full strength • physical strength • superhuman strength • military strength • greatest strength • economic strength • ...
przyimek + strength
Kolokacji: 23
of strength • for strength • with strength • in strength • from strength • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.