PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"głębokość" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "głębokość" po polsku

głębokość

In The Depth ...
rzeczownik
 1. depth ***
  • głębokość [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   What is the depth of this pool? (Jaka jest głębokość tego basenu?)
   The river was 3 metres in depth. (Rzeka miała 3 metry głębokości.)
   zobacz także: breadth, deep, length
  • głębokość, głębia (np. problemu) [UNCOUNTABLE]
   People need to realize the depth of the problem. (Ludzie muszą sobie zdać sprawę z wagi problemu.)
   You don't understand the depth of this problem. (Nie rozumiesz głębi tego problemu.)
 2. strength ***
  • natężenie, głębokość [UNCOUNTABLE]
   The strength of the wind blew away all the houses. (Natężenie wiatru zdmuchnęło wszystkie domy.)
   Listen carefully to the strength of the tone. (Wsłuchaj się w głębokość tonu.)
 3. profundity
 4. deepness

Powiązane zwroty — "głębokość"

przymiotnik
głęboki = deep +14 znaczeń
głębinowy = deep-sea +1 znaczenie
rzeczownik
przysłówek
głęboko = deep +8 znaczeń
idiom
głęboko = head over ears +1 znaczenie
czasownik
inne

powered by  eTutor logo