MATURALNE LAST MINUTE.Zgarnij rabat 30% na repetytorium z angielskiego!Sprawdź

"na początku czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "na początku czegoś" po polsku

przysłówek
 1. at first ***  
  I didn't like him at first, but then we became best friends. (Na początku go nie lubiłem, ale potem zostaliśmy najlepszymi przyjaciółmi.)
  At first she had no ideas of what to do with her money. (Ona na początku nie miała pomysłów na to, co zrobić ze swoimi pieniędzmi.)
 2. initially **
  • początkowo, wstępnie, na początku
   Initially we involved ourselves into this out of curiosity and compassion. (Początkowo włączyliśmy się w to z ciekawości i współczucia.)
   I didn't like him initially, but now he's my best friend. (Na początku go nie lubiłem, ale teraz jest moim najlepszym przyjacielem.)
 3. early *****
  • początkowo, na początku
   This issue was addressed earlier in this chapter. (Ta kwestia została poruszona na początku tego rozdziału.)
 4. early on ** , earlier on  
 5. in the beginning
  • początkowo, na początku
   I enjoyed this job in the beginning, but now I'm tired of it. (Ta praca sprawiała mi przyjemność na początku, ale teraz jestem nią zmęczony.)
   In the beginning I couldn't accept his decision. (Na początku nie mogłam zaakceptować jego decyzji.)
 6. in limine latin
 1. at the beginning  
  At the beginning of times, God created a man. (Na początku czasów, Bóg stworzył człowieka.)
 2. at the outset  

na początku czegoś

 1. early in something **  
  I made mistakes early in my career. (Popełniałem błędy na początku mojej kariery.)
  I was sick early in the summer and I had to stay at home. (Byłem chory na początku lata i musiałem zostać w domu.)
 2. early on in something  
 3. at the beginning of something  
  At the beginning of his career Sean was very shy. (Na początku swojej kariery Sean był bardzo nieśmiały.)
rzeczownik
 1. outset *
  • początek, na początku czegoś
   Please allow me to say a few words at the outset. (Niech mi wolno tylko będzie na początek powiedzieć kilka słów.)

powered by  eTutor logo