"spit blood" — Słownik kolokacji angielskich

spit blood kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krew śliny
  1. spit czasownik + blood rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The impact caused Gomez to spit blood and put him out of action for several weeks.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo