TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"nerwowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nerwowy" po polsku

nerwowy

obrazek do "nervous" po polsku obrazek do "nervous" po polsku
przymiotnik
 1. nervous ***
  • zdenerwowany (odczuwający niepokój), nerwowy (np. atmosfera)
   She started to feel really nervous. (Ona zaczęła się czuć naprawdę zdenerwowana.)
   I could hear nervous chatter from all around. (Wokół siebie słyszałem nerwowy gwar.)
  • nerwowy, podenerwowany (łatwo się denerwujący)
   His new job makes him really nervous. (Jego nowa praca czyni go bardzo nerwowym.)
 2. nervous *** , neural
  • nerwowy (odnoszący się do systemu nerwowego)
   Her nervous system is damaged by the drugs. (Jej system nerwowy jest zniszczony przez narkotyki.)
   She's dealing with a nervous disorder. (Ona zmaga się z zaburzeniem nerwowym.)
 3. restless *
  • niespokojny, nerwowy
   It was a restless night, I couldn't sleep at all. (To była niespokojna noc, nie zmrużyłem oka.)
   The children always get restless when we are travelling. (Dzieci zawsze są nerwowe, kiedy podróżujemy.)
   link synonim: uneasy
 4. tense *
  • napięty, nerwowy (o sytuacji, atmosferze)
   During the meeting with the boss the atmosphere was tense. (Podczas spotkania z szefem atmosfera była napięta.)
 5. hectic , hectical
  • nerwowy, gorączkowy, napięty, hektyczny
   Tomorrow might be hectic. (Jutrzejszy dzień może być nerwowy.)
   She had a hectic day at the office. (Ona miała gorączkowy dzień w biurze.)
 6. jerky
 7. unsettled
 8. uptight
  • nerwowy, spięty, sztywny potocznie
   And I was always the uptight little girl everyone avoided. (A ja zawsze byłam tą spiętą dziewczynką, której każdy unikał.)
   I usually get uptight before exams. (Zwykle robię się nerwowy przed egzaminami.)
 9. jumpy
 10. restive
 11. ratty
 12. pressurized , pressurised BrE
 13. fidgety
 14. antsy AmE potocznie
 15. nowty
 16. fiddle-footed
 17. nervine
 18. wound up , wrought-up
 19. stroppy BrE potocznie
 20. toey
 1. hinky slang

Powiązane zwroty — "nerwowy"

phrasal verb
czasownik
zdenerwować = anger +2 znaczenia
denerwować = discomfort +8 znaczeń
pobudzać (np. system nerwowy) = excite
idiom
rzeczownik
przysłówek
nerwowo = nervously +3 znaczenia
inne
przymiotnik