"tense" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "tense" po angielsku

tense *

przymiotnik
 1. napięty, nerwowy (o sytuacji, atmosferze)
  During the meeting with the boss the atmosphere was tense. (Podczas spotkania z szefem atmosfera była napięta.)
 2. spięty, zdenerwowany (o osobie)
  He looked nervous and tense. (On wyglądał na zdenerwowanego i spiętego.)
 3. naprężony, napięty (o części ciała)
  Every muscle in his body was tense and ready to attack. (Każdy mięsień w jego ciele był napięty i gotowy do ataku.)
 4. napięty (np. samogłoska)
  przeciwieństwo: lax

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. czas (w gramatyce) [policzalny]
  How many tenses are there in English? (Ile czasów jest w angielskim?)
  Past Perfect Continuous is one of the less common tenses. (Czas zaprzeszły ciągły jest jednym z rzadziej używanych czasów.)
  I just cannot remember names of all those tenses. (Po prostu nie mogę spamiętać nazw tych wszystkich czasów.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

tense **
tense up

czasownik
 1. napinać, naprężać
  We tensed the rope too much and it broke. (Naprężyliśmy linę za bardzo i zerwała się.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.