ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"lose one's marbles" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "lose one's marbles" po angielsku

"lose one's marbles" — Słownik kolokacji angielskich

lose one's marbles kolokacja
  1. lose czasownik + marble rzeczownik = zwariować, ześwirować
    Luźna kolokacja

    Then why are you standing there like a little boy who's lost his marbles?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo