TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"wybuchać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wybuchać" po polsku

wybuchać

obrazek do "explode" po polsku obrazek do "erupt" po polsku
czasownik
 1. explode **
  • wybuchać, eksplodować [przechodni/nieprzechodni]
   The burning car suddenly exploded. (Płonący samochód nagle eksplodował.)
   Some foods can explode in the microwave. (Niektóre rodzaje jedzenia mogą eksplodować w mikrofalówce.)
   link synonim: go off
   zobacz także: burst
  • wybuchać (np. gniewem) [nieprzechodni]
   He suddenly exploded with rage. (On nagle wybuchnął gniewem.)
   I told him the truth and he exploded with anger. (Powiedziałem mu prawdę, a on wybuchnął gniewem.)
   She exploded with cry when she heard the results. (Ona wybuchła płaczem, kiedy usłyszała wyniki.)
  • wybuchać (np. zamieszki, bunt) [nieprzechodni]
   The riot exploded in front of the police station. (Zamieszki wybuchły przed posterunkiem policji.)
   zobacz także: blow something up
 2. burst ***
  • wybuchać (np. śmiechem, płaczem) [nieprzechodni]
   She burst into laughter and hugged him. (Ona wybuchła śmiechem i przytuliła go.)
   When I told my mum I was pregnant she burst into tears. (Kiedy powiedziałam mamie, że jestem w ciąży wybuchła płaczem.)
 3. erupt *
  • wybuchać (np. zamieszki, walki) [nieprzechodni]
   link synonim: break out
  • wybuchać (o wulkanie) [nieprzechodni]
   The volcano has been smoking for weeks, and scientists believe it may erupt any day now. (Wulkan dymi od tygodni i naukowcy uważają, że może wybuchnąć lada dzień.)
   After the volcano erupted, boiling lava poured down the side of the mountain. (Po wybuchu wulkanu wrząca lawa spływała po zboczu góry.)
  • eksplodować, wybuchać (np. emocje) [nieprzechodni]
 4. eject
 5. detonate
 6. belch
 7. flare up
  • wybuchać (o uczuciu)
 8. displode
phrasal verb
 1. kick off *
 2. bust out
 3. go off **
 4. blaze up
phrasal verb
 1. burst into something * , dissolve into something
phrasal verb
 1. break out *
 2. go up ***
 3. zoom out
 4. spaz out
czasownik
 1. flare *
 2. let fly
 3. go bang   potocznie
 4. let rip
 1. go kablooey , go kablooie  
idiom
 1. go into orbit