ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

wybuchać, eksplodować

explode

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

The burning car suddenly exploded. = Płonący samochód nagle eksplodował.