"pojawiać się jak grzyby po deszczu" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pojawiać się jak grzyby po deszczu" po polsku — Słownik angielsko-polski

pojawiać się jak grzyby po deszczu

phrasal verb
  1. spring up  
    You can't neglect your garden, weeds will spring up. (Nie możesz zaniedbać swojego ogródka, chwasty pojawią się jak grzyby po deszczu.)
    In this city, problems spring up everyday. (W tym mieście problemy pojawiają się codziennie, jak grzyby po deszczu.)
    Once you finish your education, the opportunities for employment will spring up. (Kiedy skończysz swoją edukację, możliwości zatrudnienia pojawią się jak grzyby po deszczu.)