"rock up" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "rock up" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rock up

phrasal verb
  1. pojawić się (szczególnie niespodziewanie) informal

"rock up" — Słownik kolokacji angielskich

rock up kolokacja
  1. rock czasownik + up particle = pojawić się (szczególnie niespodziewanie)
    Luźna kolokacja

    Four of the horses came rocking up and I began loading them.

    Podobne kolokacje: