Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"stracony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "stracony" po polsku

stracony

obrazek do "lost" po polsku
przymiotnik
 1. lost , **
  • zagubiony, stracony, zbłąkany
   I think that dog is lost. (Myślę, że ten pies jest zbłąkany.)
   Luckily, they found that lost kid. (Na szczęście znaleźli tamto zagubione dziecko.)
   I've been here for so long and nothing happened. It's lost time. (Jestem tu już tak długo i nic się nie wydarzyło. To stracony czas.)
 2. wasted
 3. shattered
 4. gone ,  
rzeczownik
 1. goner
idiom
 1. lost with all hands
 2. down the drain
obrazek do "lose" po polsku
czasownik
 1. lose *****
  • stracić, zgubić (np. klucze) [przechodni]
   Don't lose your money. (Nie zgub swoich pieniędzy.)
   She lost her child in the crowd. (Ona zgubiła swoje dziecko w tłumie.)
   My wallet is lost, what will I do now? (Mój portfel został zgubiony, co ja teraz zrobię?)
 2. execute **
 3. forfeit
czasownik
 1. dissipate
 2. fall , *****
  • tracić, zmniejszać [nieprzechodni]
   Our numbers are falling steadily. (Nasza wartość się stabilnie zmniejsza.)
   My speed is falling, I don't know what to do. (Tracę prędkość, nie wiem co mam zrobić.)
 3. recede *
 4. pass , *****
  • tracić (np. dużo krwi) [przechodni]
   She passed lots of blood. (Ona straciła dużo krwi.)
   The woman passed a lot of blood due to the open wound. (Kobieta straciła dużo krwi w wyniku rany otwartej.)
 5. fortfeit  
 6. lose *****
  • tracić (np. jakąś zdolność, cechę) [przechodni]
   I lost my appetite when I saw how they prepare the food. (Straciłem apetyt kiedy zobaczyłem, jak oni przygotowują jedzenie.)
   We need to go! There's no time to lose. (Musimy iść! Nie ma czasu do stracenia.)
phrasal verb
 1. pass something up
 2. burn something up
idiom
 1. burn through

"stracony" — Słownik kolokacji angielskich

down the drain kolokacja
 1. down przyimek + drain rzeczownik = zmarnowany, stracony
  Silna kolokacja

  Great another bleeding heart ready to take the country down the drain.

  Podobne kolokacje: