"tracić coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "tracić coś" po polsku

czasownik
 1. lose *****
  • tracić (np. jakąś zdolność, cechę) [TRANSITIVE]
   I lost my appetite when I saw how they prepare the food. (Straciłem apetyt kiedy zobaczyłem, jak oni przygotowują jedzenie.)
   We need to go! There's no time to lose. (Musimy iść! Nie ma czasu do stracenia.)
 2. fall , *****
  • tracić, zmniejszać [INTRANSITIVE]
   Our numbers are falling steadily. (Nasza wartość się stabilnie zmniejsza.)
   My speed is falling, I don't know what to do. (Tracę prędkość, nie wiem co mam zrobić.)
 3. recede *
 4. pass , *****
 5. fortfeit  

tracić coś

phrasal verb
 1. pass something up
 2. burn something up
idiom
 1. burn through
czasownik
 1. execute **
 2. forfeit

"tracić coś" — Słownik kolokacji angielskich

burn through kolokacja
 1. burn czasownik + through przyimek = zużyć coś (szybko i doszczętnie), wykorzystać coś do cna, tracić coś (np. pieniądze, środki)
  Bardzo silna kolokacja

  The need for her still burned through him like fire, and he could think of nothing else.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo