ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"trwonić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "trwonić" po polsku

trwonić

czasownik
 1. waste ***
  • marnować, trwonić [przechodni]
   Don't waste your time arguing with him! (Nie marnuj czasu na kłótnie z nim!)
   If you have nothing interesting to say, don't waste my time. (Jeśli nie masz nic ciekawego do powiedzenia, nie marnuj mojego czasu.)
 2. squander
 3. fritter
 4. blue ****
  • trwonić (np. czas, pieniądze) slang
   She blues money and time instead of helping her husband. (Ona trwoni pieniądze i czas, zamiast pomóc swojemu mężowi.)
   You always blue your money and then you want me to lend you some. (Zawsze trwonisz swoje pieniądze, a potem chcesz, żebym ci trochę pożyczył.)
 5. frivol away
 6. spaff British English slang
phrasal verb
 1. toss away
 2. trifle away
phrasal verb
 1. throw something away
 2. fool something away
czasownik
 1. misspend  

Powiązane zwroty — "trwonić"

czasownik
phrasal verb
rzeczownik
trwonienie = blowing +3 znaczenia

"trwonić" — Słownik kolokacji angielskich

toss away kolokacja
 1. toss czasownik + away przysłówek = trwonić, przepuszczać (np. pieniądze)
  Luźna kolokacja

  He tossed the gun away because guns always got in the way.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo