"ooze away" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "ooze away" po angielsku — Słownik polsko-angielski

ooze away

phrasal verb
  1. wyciekać, odciekać, odpływać

"ooze away" — Słownik kolokacji angielskich

ooze away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyciekaj
  1. ooze czasownik + away przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The water quickly oozed away in the porous stony bottom.

    Podobne kolokacje: