"zniechęcać kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zniechęcać kogoś" po polsku

czasownik
 1. discourage **
  • odwodzić (od czegoś), zniechęcać (do czegoś) [przechodni]
   We try to discourage kids from misconduct. (My próbujemy odwodzić dzieci od złego zachowania.)
   We should discourage him from coming here. (Powinniśmy zniechęcić go do przychodzenia tu.)
   przeciwieństwo: encourage
  • zrażać, zniechęcać [przechodni]
   I hope my story didn't discourage you. (Mam nadzieję, że moja historia cię nie zniechęciła.)
   link synonim: unheart
 2. unnerve
 3. demoralize , demoralise British English  
 4. dishearten
 5. daunt
 6. dispirit
 7. deject
 8. disaffect
 9. disincline
 10. unheart ,
 11. indispose
 12. amate dawne użycie  

zniechęcać kogoś

phrasal verb
 1. put somebody off , także: put off somebody   British English
  She put me off with her bad language. (Ona mnie zniechęciła swoim ordynarnym słownictwem.)
 2. hold somebody back  

powered by  eTutor logo