BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"przyłączenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przyłączenie" po polsku

przyłączenie

rzeczownik
 1. affiliation **
 2. incorporation
  • przyłączenie, włączenie, wcielenie, zrzeszenie, zjednoczenie, inkorporacja
   Ukraine has applied for an incorporation into the European Union. (Ukraina złożyła wniosek o wcielenie do Unii Europejskiej.)
   The incorporation of the nine new Member States was possible only under exceptional conditions. (Włączenie dziewięciu nowych państw członkowskich było możliwe tylko na wyjątkowych warunkach.)
 3. anexing
 4. afference
 5. filiating
Are You Connecting With Your Child? | Dads Talking
czasownik
 1. connect ***
 2. incorporate ***
 3. affiliate * , filiate
  • przyłączać, stowarzyszać
   We tried to be objective and not to affiliate ourselves with an opinion. (Staraliśmy się być obiektywni i nie przyłączać się do żadnego stanowiska.)
 4. attach ***
  • załączać, przyłączać, dołączać (np. pliki komputerowe lub dokumenty) [TRANSITIVE]
   to enclose a document to a letter or e-mail
   I attached some pictures to this e-mail. (Załączyłam kilka zdjęć do tego e-maila.)
   My secretary attached some documents to the file. (Moja sekretarka dołączyła kilka dokumentów do kartoteki.)
 5. mingle *
 6. incorpse
phrasal verb
 1. plumb something in
czasownik
 1. join *****
  • przyłączać się (np. do tłumu) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   More people joined the protesters at the city square. (Więcej ludzi przyłączyło się do protestujących na rynku.)
   I joined the strike of the workers. (Przyłączyłam się do strajku pracowników.)

powered by  eTutor logo